Noelle หนังแนวแฟนตาซี กับเรื่องวุ่นๆ ในวันคริสต์มาส

Noelle หนังแนวแฟนตาซี กับเรื่องวุ่นๆ ในวันคริสต์มาส

Noelle โนเอลล์ เป็น หนังฮิต แฟนตาซีแนวตลกที่กล่าวถึงเรื่องราวในวันคริสต์มาสที่ทุกคนต่างรอคอย โดยโนเอลล์ คริงเกิล และนิค คริงเกิล สองพี่น้องที่เป็นทายาทของซานตาครอส อาศัยอยู่ในขั้วโลกเหนือ แต่ถึงแม้จะเป็นลูกของซานตา ในทุกคืนวันคริสต์มาสโนเอลล์ก็ยังมาดักรอเจอซานตาครอสตลอดทุกปี เพื่อรอรับของขวัญ แต่ผู้ที่จะได้สืบทอดหรือเป็นซานตาคนต่อไปก็คือนิค พี่ชายของโนเอลล์ ทำให้เธอสงสัยว่าแล้วเธอมีหน้าที่อะไร พ่อหรือซานตาจึงบอกให้โนเอลล์ทำการ์ดอวยพรเพื่อส่งต่อให้กับผู้คนในคืนวันคริสต์มาส และซานตายังบอกให้โนเอลล์ช่วยปลุกจิตวิญญาณของการเป็นซานตาในตัวนิกออกมาด้วย จนมาถึงปีหนึ่งช่วงใกล้วันคริสต์มาสซานตาพ่อของเธอก็จาก ทำให้นิคต้องขึ้นมาเป็นซานตาและต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ

<< อ่ า น ต่ อ >>