“Dakota ดาโกต้า” ความผูกพันระหว่างคนกับสุนัขผู้ซื่อสัตย์

“Dakota ดาโกต้า” ความผูกพันระหว่างคนกับสุนัขผู้ซื่อสัตย์

สุนัขจัดเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ นอกจากความฉลาด เรียนรู้ได้ไว รักเจ้าของ มันยังมีความซื่อสัตย์เป็นอย่างมาก และมักจะช่วยเหลือและปกป้องเจ้าของอย่างสุดชีวิตอีกด้วย แต่ในส่วนนี้บางครั้งอาจจะต้องขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู และการฝึกฝนประกอบกันด้วย หลายท่านอาจจะเคยทราบเกี่ยวกับการฝึกสุนัขเพื่อใช้ในการดมกลิ่นระเบิดในสงครามกันมาบ้างแล้ว สุนัขเหล่านี้จะได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ และจะอยู่คู่กับทหารเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดกันในระหว่างสงคราม จะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด อย่างเช่นใน หนังใหม่ ภาพยนตร์เรื่อง Dakota ดาโกต้า ก็เช่นกัน โดย ดาโกต้า เป็นชื่อของสุนัขดมกลิ่นที่ถูกฝึกมาทางด้านนี้โดยเฉพาะ และเมื่อสุนัขถึงอายุที่ต้องเกษียณหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ คู่หูของมันก็มักจะนำไปเลี้ยงดูต่อ หรือหากเขาเสียชีวิตลงในระหว่างสงครามก็มักจะฝากฝั่งไว้กับเพื่อนหรือครอบครัว เช่นเดียวกับ ดาโกต้า

<< อ่ า น ต่ อ >>