เรื่องเล่าสยองขวัญ จากคนใกล้ตาย "The Midnight Club"

เรื่องเล่าสยองขวัญ จากคนใกล้ตาย “The Midnight Club”

พบกันอีกครั้งกับ หนังใหม่ เรื่อง The Midnight Club ชมรมสยองขวัญเที่ยงคืน เป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่แต่ละคนป่วยเป็นโรคที่มีโอกาสตายได้ทุกเมื่อ พวกเขาจึงรวมกลุ่มเพื่อให้กำลังใจกันและกัน และสัญญากันว่าหากใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มจากโลกนี้ไปก่อน จะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะสื่อสารหรือบอกคนที่ยังอยู่ว่าโลกหลังความตายเป็นอย่างไร และในชมรมยังมีประโยคที่ทุกคนต้องท่องทุกครั้งก่อนเริ่มเล่า เรื่องเล่าสยองขวัญ ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่าทุกวันหลังเที่ยงคืน สำหรับประโยคเปิดชมรมก็คือ “แด่ผู้มาก่อน และมาทีหลัง แด่เราตอนนี้ และผู้อยู่โลกหน้า ยังอยู่แต่ไม่ใช่ที่นี่” “To those before, to those after, to us now and to those beyond. Seen or unseen, here but not here.

<< อ่ า น ต่ อ >>