รีวิวภาพยนตร์ เรื่อง Evan Almighty พี่ขอเป็นพระเจ้าด้วยคน

รีวิวภาพยนตร์ เรื่อง Evan Almighty พี่ขอเป็นพระเจ้าด้วยคน

            พบกันอีกครั้งกับ หนังฮิต เชื่อว่าคงมีคนทั่วโลกไม่มากก็น้อยที่เคยได้ยินตำนานในคัมภีร์ฮีบรูถึงเหตุการณ์วันล้างโลกที่ในอดีตกาลของชาวคริสต์ซึ่งในครั้งนั้นพระเจ้าได้ทำการล้างโลกให้กลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งโดยการดลบันดาลให้เกิดน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ แต่ท่านก็ได้กล่าวกับ “โนอาห์” ปฐมบรรพบุรุษยุคที่สิบในตอนนั้นว่า ให้สร้าง “เรือโนอาห์” ที่มีความยาว 300 ศอก กว้าง 50 ศอก และสูง 30 ศอก พร้อมนำครอบครัวของโนอาห์ ซึ่งมีลูกชาย 3 คน ได้แก่ เชม ฮาม และยาเฟท, อาหารสำหรับโนอาห์ ครอบครัว และ สำหรับสัตว์ที่พระเจ้าทรงกำหนด รวมถึงสัตว์ นก และสัตว์เลื้อยคลานชนิดละ 1 คู่แล้วพวกเขากับสัตว์ที่พระองค์กำหนดให้จะอยู่รอด ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริง ทำให้ครอบครัวของโนอาห์และสัตว์ที่พวกเขานำขึ้นเรือมากลายเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์มากมายในยุคปัจจุบัน โดยตำนานเรือโนอาห์ก็เป็นตำนานคลาสสิกที่ใครฟังก็ชอบ แต่จะเป็นอย่างไรเมื่อเหตุการณ์สร้างเรือโนอาห์กลับเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีความทันสมัยมากมายในภาพยนตร์ “เรื่อง Evan Almighty พี่ขอเป็นพระเจ้าด้วยคน”!

<< อ่ า น ต่ อ >>