From The Ashes จากเถ้าถ่าน

From The Ashes จากเถ้าถ่าน

ภาพยนตร์เรื่อง “From The Ashes” เป็นภาพยนตร์ของ Netflix ที่เข้าฉายในปี  2024 สร้างโดยอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยภายในเรื่องเราจะได้ไปติดตามเรื่องราวโศกนาฏกรรมภายในโรงเรียนสตรีที่เข้มงวดแห่งหนึ่ง ซึ่งเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ และมีนักเรียนเสียชีวิต รวมทั้งได้รับบาดเจ็บหลายราย ทำให้หลายคนเกิดคำถามข้อหนึ่งว่า มันเป็นเพียงอุบัติเหตุหรือจงใจลอบวางเพลิง ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดย Khalid Fahad นำแสดงโดย Shaima Al Tayeb, Khairia Abu Laban และ Adwa Fahad

<< อ่ า น ต่ อ >>