TROLL หนังเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ สัญชาตินอร์เวย์

TROLL หนังเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ สัญชาตินอร์เวย์

เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ เรียกได้ว่ามีอยู่เกือบทุกชาติทุกภาษาเลยทีเดียว อย่างเช่น เยติ หรือมนุษย์หิมะ เป็นความเชื่อของชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่แถบเทือกเขาหิมาลัย ที่เชื่อว่าเยติเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่สูงประมาณ 5-8 ฟุต แอบหลบลี้หนีหน้าผู้คนอยู่ตามเทือกเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ และด้วยความที่เยติมีขนเป็นสีขาวเหมือนหิมะ ทำให้เวลามองสายตามนุษย์แยกไม่ออกว่ามีเยติอยู่ตรงนั้น หรือแม้แต่บิ๊กฟุต ที่เชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ เพียงแต่จะมีรอยเท้าใหญ่กว่ามนุษย์ พบได้ในสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา สันนิษฐานว่าสูงประมาณ 8-9 ฟุต เช่นเดียวกันกับ Troll หรือโทรล ภาพยนตร์เรื่อง TROLL (2022) จากทาง Netflix ในเรื่องนี้เป็นมนุษย์หินที่มีความสูงใหญ่กว่ามนุษย์หลายเท่า และมีความเชื่อต่อๆ กันมาว่า โทรลเคยมีชีวิตอยู่จริงเป็นครอบครัวมีอยู่หลายตัวอาศัยอยู่ในเมือง จนตอนหลังต้องถอยหล่นหนีไปเพราะฝีมือมนุษย์